17 Hundred 90 Inn Restaurant & Lounge - Savannah Hotel

Hotel Details for 17 Hundred 90 Inn Restaurant & Lounge in Savannah, GA

17 Hundred 90 Inn Restaurant & Lounge


Hotel

Address

307 E President St


Savannah, GA 31401

Phone

(912) 236-7122


phone

Other Hotels Near Savannah:

Cities Near Savannah: